Actueel: accidental drawings 'artist & ...'

Toevalstekeningen in zwart-wit voor Inktober (elke dag 1 zwart-wittekening)