Fotografie zonder lens en gedeeltelijk zonder 'pinhole'. Manupalitie van licht op de sensor.