Het observeren en fotograferen van kinderen tijdens hun ontdekproces vraagt om een integere aanpak. Belangrijk is dat je hun strategieën herkent en anticipeert: wat is hun volgende stap? Zonder daarbij het proces te verstoren.

Toeval Gezocht | Atelier van Licht

Stedelijk Museum Amsterdam | Annemieke Huisingh en Eva Klee

BreinPlein!

VU | Jelle Jolles en Marleen van Tetering